Laboral

Civil

Mercantil

Penal

Contenciós administratiu

 • Acomiadaments
 • Reclamacions de salaris i modificacions de contracte
 • Prestacions (jubilació, incapacitats permanents, viduïtat, incapacitats temporals, desocupació….)
 • Actuacions davant la Inspecció de Treball
 • Accidents de feina i recàrrec de prestacions 
 • Incapacitacions
 • Separacions, divorcis y processos de guarda y custòdia de menors
 • Herèncis
 • Arrendaments i desnonaments
 • Contractes d’arres i compravenda
 • Comunitats de propietaris
 • Reclamacions de deutes (factures, impagats)
 • Reclamació per mala execució d’obres en tot el seu àmbit
 • Reclamacions per accidents de trànsit
 • Constitució de Sociedats de Capital
 • Redacció d’actes
 • Reclamacions judicials
 • Concursos, tramitació, presentació, assesorament i seguimient
 • Delictes menors
 • Alcoholèmies
 • Lesions
 • Tràfic
 • Reclamacions patrimonials contra les administracions públiques
 • Impugnació de multes i sancions