Què és la mediació?

És un procés en el qual intervenen les parts en conflicte i el Mediador. En les sessions es tracten tots aquells temes que interessen a les parts, escoltant els interessos i necessitats de cadascuna d’elles, obrint canals perquè puguin aconseguir l’acord. El Mediador acompanya a les parts facilitant aquesta comunicació. 

Quins avantatges té?

És voluntària; les parts acudeixen a la mediació perquè volen i, en qualsevol moment poden abandonar la mediació i acudir als jutjats. És confidencial, i el que es parli en les sessions de mediació no podrà ser utilitzat en un procediment judicial posterior.

 

En el meu cas, pot ser útil?

Sí. 

La Mediació és un procés fet a mida de cada persona. El Mediador adaptarà el procés segons les necessitats de cada client, ja que els interessats són els protagonistes de la Mediació, en la qual participen de manera activa.

Moltes vegades sentim que “la mediació no serveix per a res perquè que ja han intentat arribar a un acord i no han pogut”, “que és impossible parlar amb l’altra part”.
A través de la Mediació s’ajuda les parts a comunicar-se de manera diferent a la que feien i això fa possible aconseguir un acord beneficiós per a les dues parts. No es tracta de donar la raó a ningú, sinó d’aconseguir acords en benefici de tots.

Solà i Ruiz Advocats està plenament convençuda que la Mediació és beneficiosa per als seus clients a l'hora de resoldre determinats conflictes. Per això comptem amb un servei de Mediació en assumptes de família, civil i laboral. Estarem encantades d'esclarir tots els dubtes que els sorgeixin.